Algemene voorwaarden

Hotel Winterberg Resort GmbH
( gastenovereenkomst )
De algemene voorwaarden, die bij een boeking door u geaccepteerd worden, regelen de betrekkingen tussen u en Hotel Winterberg Resort. Leest u deze aub zorgvuldig door.
 
1.  De overeenkomst is afgesloten wanneer een kamer besteld en toegezegd is. Het afsluiten van de overeenkomst verplicht het hotel het aangebodene na te komen voor de duur van de overeenkomst. Optiedata zijn voor beide partijen bindend. Het hotel behoud het recht na afloop van de optiedatum de afgesproken kamer weer vrij te geven voor verhuur.
 
2.  De genoemde prijzen zijn de prijzen die gelden bij het afsluiten van de overeenkomst, kleine noodzakelijke afwijkingen en veranderingen voorbehouden.
 
3.  Kurtaxen ( toeristenbelasting ) worden via hotel Winterberg Resort ingenomen en zijn dus niet in de prijs inbegrepen.
 
4.  De factuur dient, rekening houdend met de vooruitbetaling, op de vertrekdag voldaan te worden. Bij een verblijf van meer dan 5 dagen heeft het hotel het recht tussenrekeningen voor te leggen ter betaling. Bij aankomst kort na boeking of na 21.00 uur vraagt het hotel de rekening direct te voldoen. Het hotel behoudt het recht te vragen naar een voorschot op de factuur waarvan de hoogte aangegeven staat op de bevestiging. Wordt het voorschot niet voldaan uiterlijk tot de aangegeven datum heeft het hotel het recht de afgesloten overeenkomst te ontbinden.
 
5.  Ondanks alle inzet zijn op of aanmerkingen nooit uitgesloten. Gelieve deze direct te melden aan de receptie of binnen een maand schriftelijk aan de reisorganisatie of het hotel.
 
6.  De hotelkamer is voor de gast gereserveerd vanaf 15.00 uur op de aankomstdag tot 10.30 uur op de vertrekdag. Wanneer er niet nadrukkelijk een late aankomst doorgegeven wordt aan het hotel behoud het hotel het recht de kamer na 18.00 uur te vergeven. De gast kan geen aanspraak maken op bepaalde kamers. Is de afgesproken kamer, op welke grond dan ook, niet beschikbaar is het hotel verplicht voor een gelijkwaardige kamer te zorgen in een ander hotel in de directe omgeving. De gast kan voor aankomst afzien van de overeenkomst tot boeken van en kamer of de overeenkomstduur aanpassen maar dan gelden de volgende voorwaarden:
 
•   Annulering of verandering die tot 28 dagen voor aankomst plaatsvinden zijn kostenvrij ( bij groepsboekingen andere voorwaarden!)
•   Annulering of verandering die tot 14 dagen voor aankomst plaatsvinden worden met 30% over de totaalsom in rekening gebracht.
•   Annulering of verandering die tot 3 dagen voor aankomst plaatsvinden worden met 55% over de totaalsom in rekening gebracht.
•   Annulering of verandering die tot 2 dagen voor aankomst plaatsvinden worden met 80% over de totaalsom in rekening gebracht.
•   Annulering of verandering die vanaf 1 dag voor aankomst plaatsvinden worden met 100% over de totaalsom in rekening gebracht.

 
Indien het hotel niet de mogelijkheid heeft de gereserveerde kamer door te verhuren is de gast verplicht de bovengenoemde kosten te betalen.
 
7.  Afwijkingen van de overeenkomst zoals bv annulering of omboeking moeten schriftelijk vastgelegd worden.
 
8.  Wordt het geplande verblijf door onvoorziene gebeurtenissen zoals natuurrampen, oorlog of landelijke onrust te gevaarlijk beschouwd, heeft het hotel het recht de overeenkomst te ontbinden.
 
9.  Alle gasten dienen de huisregels van hotel Winterberg te respecteren. Het overtreden van de huisregels geeft het hotel het recht de overeenkomst af te breken zonder dat het bedrag van de overeenkomst wordt teruggegeven.
 
10. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij het gerecht Arnsberg.
 
11. Wanneer een van de algemene voorwaarden niet bruikbaar zijn, heeft het geen invloed op de andere algemene voorwaarden.
 
12. Drukfouten en wijzigingen geven geen verplichtingen voor Hotel Winterberg Resort.